Lionel Hotel olarak, sürdürülebilir turizm konusunda taahhütlerimizi önemsiyoruz. Çevreye olan saygımızı göstermek ve gezegendeki doğal kaynakları korumak için sürdürülebilirlik ilkelerini benimsiyoruz. Bu nedenle, enerji tüketimimizi azaltmak, su tasarrufu sağlamak ve atık üretimimizi minimuma indirmek için çalışıyoruz. Aynı zamanda, yerel ekonomileri destekleyerek, topluluklara geri vererek ve çevresel etkimizi azaltarak doğal yaşam alanlarının korunmasına yardımcı oluyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda Lionel Hotel olarak bizlerin yanında olmanızı ve gezegenimiz için olumlu bir etki yaratmamıza yardımcı olmanızı dileriz.

LIONEL HOTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Lionel Hotel İstanbul olarak, üzerinde yaşadığımız gezegenimizi, tabiatı ve bizlerle yaşayan tüm canlıları korumamız gerektiğinin farkındayız. Bu yüzden Sürdürülebilirlik Politikası’yla hareket ediyor ve doğaya zarar veren karbon ayak izimizi azaltmakta adımlar atıyoruz. Sürdürülebilirlik Politikası kapsamında, yerel üreticilerimizi, hizmet veren firmalarımızı destekleme ve iş arkadaşlarımız genelinde kapsayıcılığı ve eşitliği teşvik etmeye inanıyoruz.

Enerji verimliliğini ve doğru su tüketimini sağlayarak Lionel Hotel İstanbul’un ekolojik ayak izini azaltmaya kararlıyız. Bu sorumlulukla, zararlı kimyasallar barındıran temizlik ürünlerini, doğayla barışık eko ürünlerle değiştiriyor, havlu kullanımında yeniden kullanım programımız, karbon ayak izininin minimumda olduğu toplantılar, tek kullanımlık plastiklerin ortadan kaldırılması ve gıda atıklarını minimumda tutmaya gayret gösteriyoruz.

HERKES İÇİN ERİŞİM

Yerel/bölgesel kalkınma ve istihdamı destekliyoruz,

İstihdam, ilerleme, ödüllendirme sürecinde ayrım yapılmaksızın yönetim pozisyonları dahil olmak üzere performans analizi yaparak tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunuyoruz.

Çalışanlarımızın çalışma haklarına saygı duyuyor, yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde takip ediyoruz.

Çocuk işçiliğin kaldırılmasını destekliyoruz.

Çalışanlarımıza düzenli eğitimler vererek gelişim ve ilerleme fırsatı sunuyoruz.

Çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli çalışma ortamı sunuyor, istek, öneri ve şikayetlerini iletebilecekleri çeşitli imkanlar sunuyoruz. Çalışanlarımızdan gelen geri bildirimleri değerlendirerek yönetim sistemlerimizin gelişimine katkı sağlıyoruz.

Sıfır kaza ilkesiyle çalışarak, iş sağlığı ve güvenliğini kurumsal kültür haline getirmek istiyoruz.

Politikamızı işletirken ilgili taraflarımızın katılımına önem veriyor, gerektiğinde şeffaf bilgi sunuyoruz.

Yerel/Bölgenin doğal ve kültürel mirasının ilgili misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendiriyoruz,

Misafirlerimizin tüm geri bildirimlerini değerlendiriyoruz. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda süreçlerimizi iyileştiriyoruz.

 

Yatırımlarımızı planlarken; binalarımızın ve alt yapı sistemlerimizin; korunan hassas alanlara, tarihi mirasa, doğal ve kültürel çevrenin bütünlüğüne olan risklerini dikkate alıyoruz. Arazi kullanımı, inşaat, bakım onarım işlemleri, tasarım, peyzaj düzenlemesiyle ilgili çalışmalarımızda yerel/bölgeye uygun, sürdürülebilir uygulamalar ve materyaller tercih ediyoruz.

Binalarımızı ve konseptimizi tasarlarken, özel ihtiyacı olan misafir ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını düşünüyor, herkes için erişilebilir hizmet anlayışını benimsiyoruz.

Tarihi, arkeolojik, kültürel ve manevi öneme sahip yerel/bölgesel mülklerin, alanların ve geleneklerin korunmasına ve gelişmesine katkı sağlıyoruz.

Ürün/hizmet alımlarında niteliği ve kalitesini kullanıcılarla değerlendiriyor ve analiz ediyoruz. Tedarikçi seçiminde adil, dürüst ve tarafsız davranıyoruz.

İnsan haklarına saygı duyuyor; dil, din, ırk, cinsiyet vb. her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Özel korumalı gruplar ve diğer savunmasız gruplara yönelik, ticari, cinsel veya başka herhangi bir istismar veya tacize karşıyız. Aile içi şiddet ve çocuk istismarına karşı alınacak tedbirleri destekliyoruz.

 

 

Tüm süreçlerimizi temel değerlerimize bağlı kalarak, uymakla yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara uyum anlayışı ile sürekli geliştiriyoruz.

Bilgi güvenliği ile ilgili mevzuata uygun hareket ediyor, süreçlerimizi geliştiriyoruz.

Sektöre yön veren inovasyon çalışmaları ile teknolojik sistemlere yatırım yapıyoruz.

Faaliyetlerimizi, kendi iç dış hususlarımız, ilgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentilerini ele alarak potansiyel riskleri önceden analiz ediyor, sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda geliştiriyoruz. Risk Yönetimi Sürecini tüm iş süreçlerimizde ele alıyor, yeni fırsatlar elde etmeyi amaçlıyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda, Turizm sektöründe öncü, uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz.

Çevre kirliliğinin önlenmesi, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ilgili süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlamak,

Yenilenebilir, temiz enerji kullanımının artırmak,

Doğal kaynaklarımızı etkin kullanmak, Su tüketiminin azaltmak,

 

Atıkları kaynağında azaltmak, Sıfır atık ilkesiyle atıkların ayrıştırılmasını ve geri kazanımını sağlamak,

Kimyasal tüketimi ve pestisit kullanımını azaltmak, doğaya zarar vermeyen ürün tercih etmek,

Etkin risk analizi yaparak, çevresel etkilerimizi azaltmak, yeni çevresel fırsatlar elde etmek,

Çevre dostu ürün kullanımını yaygınlaştırmak,

Acil durumlardan kaynaklanan olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasıyla ilgili planlı çalışmalar yapmak,

Çevre/Enerji yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak çalışanlarımızı desteklemek,

Önemli çevre boyutları ve etkileri konusunda çalışanların farkındalığını artıracak eğitimler vermek,

Çevreyi Koruma Faaliyetlerimizi kurum kültürü haline getirmek,

Tedarikçi seçimlerinde çevresel açıdan sürdürülebilir tedarikçilere öncelik vermek,

Çevresel faaliyetlerimiz ve ilkelerimiz konusunda tüm ilgili taraflarımızın bilgilendirilmesi ve katılımını sağlamak.

 

İLETİŞİM

GÖNDERİLDİ! Talebiniz alınmıştır. En kısa sürede ekibimiz sizinle irtibata geçecektir. TAMAM

TOPLANTI

  • Tamamı gün ışığı alan
  • Yüksek tavanlı
  • Son teknoloji ile donatılı
  • Farklı kapasitelere sahip 10 toplantı salonları
  • Sigara içme terasları
  • Zengin içerikli ikramlıklar

İLETİŞİM